ติดต่อ
โรงเรียนกว่างเจ้า 525 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
Tel : 0-2635-0288,0-2635-0165 Fax: 0-2635-0288,0-2635-0165
http://www.kwongsiew.com
http:/www.kwongsiewthai.com
ContactGraveyardHospitalShrineSchoolCommerceHome Page