สมาคมกว๋องสิวแห่งประเทศไทย
泰國廣肇會館
Kwong Siew
Association of Thailand

ประวัติสมาคมกว๋องสิว
(ภาษาไทย)
* VDO 140 Years
活動 กิจกรรม
由疫情(covid 19)之传染情况,此影响使泰国广肇会馆非正常与各位提供所有的服务。若能回归正常之情况,我们会立刻通知各位。
泰国广肇会馆由此之深道歉,并鼓励与祝各位身体健康。十分感谢。

เนื่องด้วยสถานการณ์โควิค 19 สมาคมกว๋องสิวแห่งประเทศไทย ไม่สามารถให้บริการตามปกติได้
จึงขออภัยมา ณ. ที่นี้ ขอส่งความห่วงใย และให้กำลังใจทุกๆคน

โรงเรียนกว่างเจ้า
廣肇學校
Kwong Chow School

สมาคมศิษย์เก่า

ContactGraveyardHospitalShrineSchoolCommerceHome Page