สมาคมกว๋องสิวแห่งประเทศไทย
泰國廣肇會館
Kwong Siew
Association of Thailand

ประวัติสมาคมกว๋องสิว
(ภาษาไทย)
* VDO 140 Years
活動 กิจกรรม
兹因近日新冠肺炎疫情再度大爆發,本會館為各位健康安全着想,決定將以下活動暫時取消,延至疫情受到控制,在安全情況下再行擇日舉辦,届時將另行發出通知為荷。
(一)2021年1月30日(星期六)第43屆理事會第五次會議。
(二)2021年2月18日(星期四)農曆正月初七大團拜。
(三)2021年3月7日(星期日)慶祝國際三八婦女節。
(四)2021年4月25日(星期日)廣肇會館特別會員大會。
(五)2021年4月25日(星期日)廣肇商會會員大會暨第六屆常委會選舉大會。
(六)2021年4月25日(星期日)新春聯歡會。

ในช่วงนี้เกิดการระบาดโรคโควิด-19 ระลอกใหม่และแพร่กระจายอย่างรวดเร็ว ทางสมาคมจึงขอยกเลิกกิจกรรมดังต่อไปนี้เป็นการชั่วคราวจนกว่าการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 จะอยู่ภายใต้การควบคุม หากสถานการณ์ปลอดภัยแล้ว ทางสมาคมจะประกาศการจัดกิจกรรมต่างๆให้ทราบในภายหลัง
1) ขอยกเลิกการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารสมัยที่ 43 ครั้งที่ 5 ในวันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2564
2) ขอยกเลิกการจัดกิจกรรมวันตรุษจีนช้อชัด ในวันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564
3) ขอยกเลิกการจัดงานฉลองวันสตรีสากล ในวันอาทิตย์ที่ 7 มีนาคม 2564
4) ขอยกเลิกการจัดประชุมวิสามัญ ในวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564
5) ขอยกเลิกการจัดประชุมสามัญและเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสมัยที่ 6 ของสมาคมนักธุรกิจกว๋องสิว (ประเทศไทย) ในวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564
6) ขอยกเลิกการจัดงานฉลองปีใหม่ ปี 2564 ในวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

โรงเรียนกว่างเจ้า
廣肇學校
Kwong Chow School

捐贈 บริจาค

ContactGraveyardHospitalShrineSchoolCommerceHome Page